Lagerhålles av specialiserade svetsbutiker i Sverige

Collett Svetsmaskinservice AB
Tillverkarvägen 12
187 66 TÄBY
SVERIGE
tel. 08-732 82 22
order@collett.se
www.collett.se

Maskin & Verktyg
Utmarksvägen 1 C
802 91 GÄVLE
SVERIGE
tel: 026 – 51 51 10
info@maskinochverktyg.se
www.maskinochverktyg.se

Svenska Svetsbutiken AB
Bidevindsgatan 1
65221 KARLSTAD
SVERIGE
tel: 04654184800
www.svetsbutiken.com
info@svetsbutiken.com

Svetsprodukter i Piteå AB
Fläktgatan 26
94125 PITEÅ
SVERIGE
tel: 0911-21 14 15
info@svetsprodukter.se
www.svetsprodukter.se

Svetsteknik i Kristianstad AB
Kabelvägen 8
291 62 KRISTIANSTAD
SVERIGE
tel: 044-28 28 00
order@svetsteknik-ksd.se
www.svetsteknik-ksd.se